"Vi skapar en effektiv personalplanering och förbättrar resultatet!"

Välkommen till Adacta

Att kunna relatera behov och planering till budget och uppföljning är en förutsättning för att kunna skapa bättre kontroll på ekonomin. Adacta personalplaneringsverktyg skapar en medvetenhet och möjlighet till påverkan och förändring.

Adacta Personalplanering AB   •   Kornvägen 3,  374 30 Karlshamn   •   0733-71 98 21  •   info@adactapersonalplanering.se